PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : รวมเรื่องสายอากาศ  1. รวมข้อมูลทางด้านเทคนิค > เทคนิคการสร้าง แก้ไข ดัดแปลง
  2. มาสร้างสายอากาศ 2.4Ghz ด้วยกะป๋องเบียร์ กัน ง่ายมาก