PDA

แสดงเวอร์ชันเต็ม : ปิดกระทู้ขาย ICOM IC-T22A สภาพส่งประกวดพร้อมกล่อง ขอบคุณ HAMRADIO.CO.TH



jgm
July 21st, 2013, 15:20
ICOM IC-T22A สภาพส่งประกวดพร้อมกล่อง เลขซีเรียลที่เครื่องตรงกันกับกล่อง ราคา 10,000 บาท ติดต่อสอบถามข้อมูลก่อนหรือซื้อโทร.086-860-3888

http://upic.me/i/oh/a_dsc5401.jpg (http://upic.me/show/46039486)
http://upic.me/i/3o/n_dsc5403.jpg (http://upic.me/show/46039489)
http://upic.me/i/en/2_dsc5407.jpg (http://upic.me/show/46039491)
http://upic.me/i/sm/v_dsc5419.jpg (http://upic.me/show/46039493)
http://upic.me/i/bq/w_dsc5420.jpg (http://upic.me/show/46039496)
http://upic.me/i/3g/y_dsc5421.jpg (http://upic.me/show/46039499)
http://upic.me/i/au/o_dsc5427.jpg (http://upic.me/show/46039501)
http://upic.me/i/6b/a_dsc5428.jpg (http://upic.me/show/46039502)
http://upic.me/i/9r/img_3931.jpg (http://upic.me/show/46039503)
http://upic.me/i/we/img_3932.jpg (http://upic.me/show/46039505)
http://upic.me/i/ri/img_3933.jpg (http://upic.me/show/46039506)
http://upic.me/i/43/img_3934.jpg (http://upic.me/show/46039507)
http://upic.me/i/np/img_3935.jpg (http://upic.me/show/46039509)
http://upic.me/i/hm/img_3937.jpg (http://upic.me/show/46039511)
http://upic.me/i/kw/img_3938.jpg (http://upic.me/show/46039512)
http://upic.me/i/dk/img_3939.jpg (http://upic.me/show/46039515)
http://upic.me/i/q8/img_3940.jpg (http://upic.me/show/46039516)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับจอง ท่านโอนแล้วแจ้งยืนยันการโอนถือว่าท่านตกลงซื้อ

GOSASA
July 22nd, 2013, 08:05
สวยจัดไปครับ

jgm
July 22nd, 2013, 17:23
สวยจัดไปครับ

ขอบคุณมากครับ

jgm
July 26th, 2013, 20:46
ปิดการขาย
ขอบคุณครับ