ขอผู้รู้แจ้งวิธีตั้งความถี่หน้าเครื่องหน่อยครับไม่มีสายโปรแกรมครับ