กลุ่มนักวิทยุสมัคร Free ham 144.275 ได้เข้าร่วมประสานงานแห่เทียนจำนำพรรษาของวัดมะเกลือ ประจำปี 2556 (21 ก.ค.56)
e21jwk ประธานกลุ่ม
e21rdp e29ajc hs0bap hs3viq e22xam e23qxw e22ibf e20zlx e22hkq