สถานี iGate เหนือสุดแดนสยาม ครับ E28KA และเพื่อนสมาชิกในเชียงราย
ชื่อ:  e28ka-10.jpg
ครั้ง: 197
ขนาด:  81.0 กิโลไบต์